Hitta annat träningspass
Tränings Nivå:
Novis
Tränings kroppsdel:
Lower Body
Tränings Mål:
Build Mass & Explosive Strength
Varaktighet:
15-45 minuter
Träningspassets struktur:
Klassisk
Tränings Nivå:
Novis
Varaktighet:
15-45 minuter
Minuter
Tränings Mål:
Build Mass & Explosive Strength
Tränings kroppsdel:
Lower Body
Träningspassets struktur:
Klassisk
Muskelaktivering:
  • 30% Lår
  • 30% Sätesmuskler
  • 25% Baksida lås
  • 15% Vader
Utrustning som behövs:
Ingen utrustning behövs i detta träningspass!