Hitta annat träningspass
Tränings Nivå:
Nybörjare
Tränings kroppsdel:
Lower Body
Tränings Mål:
Build Mass & Explosive Strength
Varaktighet:
15-45 minuter
Träningspassets struktur:
Klassisk
Tränings Nivå:
Nybörjare
Varaktighet:
15-45 minuter
Minuter
Tränings Mål:
Build Mass & Explosive Strength
Tränings kroppsdel:
Lower Body
Träningspassets struktur:
Klassisk
Muskelaktivering:
  • 40% Lår
  • 40% Baksida lås
  • 20% Sätesmuskler
Utrustning som behövs:
Resistance Band