Hitta annat träningspass
Tränings Nivå:
Mellan
Tränings kroppsdel:
Lower Body
Tränings Mål:
Be Athletic & Fit
Varaktighet:
15-45 minuter
Träningspassets struktur:
Cirkel
Tränings Nivå:
Mellan
Varaktighet:
15-45 minuter
Minuter
Tränings Mål:
Be Athletic & Fit
Tränings kroppsdel:
Lower Body
Träningspassets struktur:
Cirkel
Muskelaktivering:
  • 38% Baksida lår
  • 34% Lår
  • 23% Sätesmuskler
  • 5% Vader
Utrustning som behövs:
Resistance Band