Hitta annat träningspass
Tränings Nivå:
Avancerad
Tränings kroppsdel:
Lower Body
Tränings Mål:
Build Mass & Explosive Strength
Varaktighet:
45+ minuter
Träningspassets struktur:
Klassisk
Tränings Nivå:
Avancerad
Varaktighet:
45+ minuter
Minuter
Tränings Mål:
Build Mass & Explosive Strength
Tränings kroppsdel:
Lower Body
Träningspassets struktur:
Klassisk
Muskelaktivering:
  • 37% Lår
  • 28% Baksida lår
  • 22% Sätesmuskler
  • 13% Vader
Utrustning som behövs:
Workout Mat
Resistance Band