Hitta annat träningspass
Tränings Nivå:
Avancerad
Tränings kroppsdel:
Lower Body
Tränings Mål:
Be Athletic & Fit
Varaktighet:
15-45 minuter
Träningspassets struktur:
Cirkel
Tränings Nivå:
Avancerad
Varaktighet:
15-45 minuter
Minuter
Tränings Mål:
Be Athletic & Fit
Tränings kroppsdel:
Lower Body
Träningspassets struktur:
Cirkel
Muskelaktivering:
  • 31% Lår
  • 31% Baksida lår
  • 22% Sätesmuskler
  • 16% Vader
Utrustning som behövs:
Resistance Band